Privacy verklaring

Privacy beleid EigenWaarde Counselling & EFT Coaching

EigenWaarde Councelling & EFT Coaching gevestigd aan Paramaribostraat 66-1, 1058 VM, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PRAKTIJKgegevens:

COACHHUIS AMSTERDAM
Van Eeghenlaan 27
1071 EN  Amsterdam
+31641638814
info@eftamsterdam.nl
Kvk Amsterdam: 34332246
websites:
https://eftamsterdam.nl
https://eft-online.nl/eft-online.nl

Welke gegevens verzamel ik?

Persoonsgegevens
EigenWaarde Counselling & EFT Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Verwerkte persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboortetijd
– Geboorteplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Gevoelige gegevens:
EigenWaarde Councelling & EFT Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou indien ingevuld op het intake formulier om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van EigenWaarde Councelling & EFT Coaching

– fysieke en psychische gezondheid

Met welk doel gebruik ik de persoonsgegevens?

EigenWaarde Councelling & EFT Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om een dienstverlening (bv het maken van een afspraak) uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

EigenWaarde Councelling & EFT Coaching is voor de belasting en haar beroepsvereniging ook wettelijk verplicht om persoonsgegevens te verwerken.

Met wie deel ik je persoonsgegevens?

EigenWaarde Councelling & EFT Coaching verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. EigenWaarde Counselling & EFT Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

ActiveCampaign De nieuwsbrieven worden verzonden met ActiveCampaign. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen ActiveCampaign. Er is altijd de mogelijkheid om je uit te schrijven via een directe link in de nieuwsbrief.
De servers van ActiveCampaign zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework en het CH-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van ActiveCampaign vind je hier.

De gegevens van de webshop zijn inzichtelijk voor de uitgeverij Dubbelzes, en zal alleen gebruikt worden voor het op te hoogte stellen van nieuwe producten en of tot onderzoek voor het verbeteren van Dubbelzes-gerelateerde producten.

Yourhosting De e-mail van EigenWaarde Councelling & EFT Coaching wordt gehost bij Yourhosting. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Yourhosting. Meer informatie over het privacybeleid van yourhosting vind je hier.

Bewaartermijn van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden voor langere tijd bewaard door EigenWaarde Councelling & EFT Coaching, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling  de gegevens langer moeten bewaren. (belasting, Fiscale Bewaartermijn 7 jaar  en voor de beroepsvereniging ABvC, de dossierplicht 20 jaar.)

EigenWaarde Councelling & EFT Coaching kan met collega’s of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk bespreken. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar

Cookies

Google Analytics
EigenWaarde Counselling & EFT Coaching maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan EigenWaarde Counselling & EFT Coaching.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. EigenWaarde Counselling & EFT Coaching heeft hier geen invloed op.

EigenWaarde Counselling & EFT Coaching heeft Google geen toestemming gegeven om via EigenWaarde Counselling & EFT Coaching verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Rechten

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door EigenWaarde Councelling & EFT Coaching. Tenzij de gegevens voor de belasting bewaard dienen te worden.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@eftamsterdam.nl

EigenWaarde Councelling & EFT Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

SSL verbinding
Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat EigenWaarde Counselling & EFT Coaching gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar EigenWaarde Counselling & EFT Coaching, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Digitale gegevens worden beveiligd met een wachtwoord en met het antivirus programma McAfee. Doordat EigenWaarde Counselling & EFT Coaching regelmatig de laatste versie update van alle software installeert, zorgt EigenWaarde Counselling & EFT Coaching ervoor dat mijn software optimaal beveiligd is


Wijzigingen

EigenWaarde Counselling & EFT Coaching is gerechtigd de inhoud van deze Privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring.


Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over mijn privacyverklaring? Neem dan gerust contact met mij op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een e-mail sturen naar info@eftamsterdam.nl

EigenWaarde Counselling & EFT Coaching behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. Websitedienstverlening.nl raadt je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 07-11-2020

 

 

 

Algemeen voorwaarden

Algemeen voorwaarden EigenWaarde Counselling

 1. De klant is en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen emotionele processen tijdens en na de sessies.
 2. De klant kan een gemaakte afspraak tot 48 uur vóór de geplande afspraak kosteloos afzeggen en/of verplaatsen. Daarna wordt het volle bedrag in rekening gebracht.
 3. De counsellor is niet aansprakelijk voor enig handelen of niet-handelen van de klant en/of voor de gevolgen van deelname aan de sessies.
 4. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar:
  Eigenwaarde Counselling is gehouden aan de wettelijke regel voor kinderen onder de 16 jaar dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.
  Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de therapie en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De counsellor kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 1. De counsellor houdt zich aan de gedragscode van de “Algemene Beroepsvereniging voor Counselling” en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is aangesloten bij de Stichting Complemtentaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).
 2. De counsellor acht zich gehouden aan een inspanningsverplichting en vertrouwelijke geheimhouding.
 3. Meer cliënteninformatie vindt je op: https://eftamsterdam.nl/abvc/
Retourbeleid Shop

Software producten van EigenWaarde Counselling zoals de online trainingen kunnen niet geruild of teruggestuurd worden. Mocht je niet tevreden zijn, dan kan je na 3 dagen aanschaf een email schrijven met jouw reden en kan je indien gewenst een 30 minuten telefonische sessie krijgen. EigenWaarde Counselling is gemachtigd om elk moment de training op te heffen, uit te bereiden of te veranderen indien zij dit noodzakelijk vindt.

Overige affiliate producten gelden de retour-policy voor van de betreffende winkels, zoals bol.com